Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd. Het IMRO is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij deze standaard zijn een aantal praktijkrichtlijnen verschenen.

Meer informatie over Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Implementatiebestanden

Bij het IMRO hoort ook een implementatiebestand. In dit zip-bestand zijn opgenomen: IMRO Schema, functielijst Schema,  matrixsymboolcode Schema, symboolcodelijst en themalijst voor de technische implementatie van IMRO2012.