Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd. Het IMRO is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Op grond van overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet kunnen de RO Standaarden onder voorwaarden nog worden gebruikt tot uiterlijk 1 januari 2032.

Meer informatie over Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)

Implementatiebestanden

Bij het IMRO hoort een implementatiebestand. In dit zip-bestand zijn opgenomen: IMRO Schema, functielijst Schema,  matrixsymboolcode Schema, symboolcodelijst en themalijst voor de technische implementatie van IMRO2012.