Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012)

De STRI2012 geeft de vereisten voor beschikbaarstelling voor de in het IMRO gedefinieerde plannen, visies, besluiten e.d.. De STRI is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Meer informatie over Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012)

Praktijkrichtlijnen

De Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijke instrumenten licht de toepassing van de STRI in de praktijk toe.

Implementatiebestanden

Bij deze standaard hoort ook een implementatiebestand. In dit zip-bestand zijn het STRI Schema en voorbeeld manifest voor de technische implementatie van STRI2012 opgenomen.