Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012)

De STRI2012 geeft de vereisten voor beschikbaarstelling voor de in het IMRO gedefinieerde plannen, visies, besluiten e.d.. De STRI is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Op grond van overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet kunnen de RO Standaarden onder voorwaarden nog worden gebruikt tot uiterlijk 1 januari 2032.

Meer informatie over Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012)

Implementatiebestanden

Bij deze standaard hoort ook een implementatiebestand. In dit zip-bestand zijn het STRI Schema en voorbeeld manifest voor de technische implementatie van STRI2012 opgenomen.