Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0

Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services.

Meer informatie over Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0

Een WFS ondersteunt minimaal het opvragen van geo-informatie, zoals GetCapabilities, DescribeFeatureType en GetFeature. Aanvullend biedt een WFS mogelijkheden om geo-informatie in de database direct te bewerken. Dit kan met de functies Transaction en LockFeature.

De query taal van de WFS is Filter Encoding. Met deze query taal kan je (ruimtelijke) vragen stellen. Aan een dataset van gebouwen kan je bijvoorbeeld de vraag stellen: ‘Presenteer alle kantoorgebouwen (building_type is office) binnen een straal van 200 meter vanaf een weg (aanwezig als een geometrische lijn)’.

Het Nederlandse profiel is gebaseerd op ISO 19142. Deze WFS-versie ondersteunt GML 3.2.1. De meeste Nederlandse informatiemodellen gebruiken echter GML 3.1.1  Dit Nederlandse profiel ondersteunt daarom (ook) deze lagere versie van GML.  

Validatie

Zie de toolkit voor Validators en testprotocollen

Pas toe of leg uit

Het Nederlands profiel voor Web Feature Services staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaarden moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.