Informatiemodel Vastgoedgebruik

Het Informatiemodel Vastgoed Gebruik (IMVG) legt de gebruiksstatus en aanvullende relevante kenmerken vast van vastgoedobjecten in Nederland. Deze informatie biedt bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid leegstaande vastgoedobjecten in een bepaald gebied.

Meer informatie over Informatiemodel Vastgoedgebruik

Dit document beschrijft de dataspecificatie van het Informatiemodel Vastgoedgebruik (IMVG). De dataspecificatie bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de structuur, inhoud, data-inwinning en datakwaliteit van het IMVG. Op deze manier dient de dataspecificatie als basis voor de realisatie en ontsluiting van verschillende dataproducten.

De kern van het IMVG bestaat uit de koppeling van vier basisregistraties.

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
  • Basisregistratie Waardering Onderoerende Zaken (WOZ);
  • Handelsregister (HR);
  • Basisregistratie Personen (BRP);

Deze koppeling verschaft inzage in de gebruiksstatus van vastgoedobjecten in Nederland. Het informatiemodel gaat voor elk pand met een verblijfsobject (BAG), na of er in één van de andere registraties een gebruiker staat geregistreerd. Stand- en ligplaatsen vallen buiten de scope van de informatievoorziening.