Vastgoedgebruik

Een ruimtelijke kijk op gemeentelijke 'assets' als vastgoed, groenvoorziening en wegen, kan de gemeente helpen om slimmer om te gaan met beschikbare voorzieningen en te besparen op het beheer deze voorzieningen. Om dit in beeld te brengen is een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan leegstandsinformatie een eerste aanzet gedaan voor een monitor en een informatiemodel.

Als je als overheid de leegstand wilt bestrijden, heb je meer informatie nodig dan een simpel leegstandspercentage. Pas als je precies weet hoe de leegstand in elkaar zit, kun je bepalen hoe je beleid eruit moet zien. Om uit te zoeken in hoeverre je deze informatie kunt afleiden uit de combinatie van een aantal basisregistraties, hebben Kadaster, CBS, Geonovum een verkenning uitgevoerd. In samenwerking met Object Vision is vooruitlopend op de ontwikkeling van een informatiemodel, een indicatieve methode ontwikkeld waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. Een concept daarvan is uitgewerkt met de gemeente Hoorn.

Zie

Informatiemodel

De dataspecificatie van het Informatiemodel Vastgoedgebruik (IMVG) beschrijft het concept-informatiemodel.

Bekijk het informatiemodel

De kern van het IMVG bestaat uit de koppeling van vier basisregistraties.

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
  • Basisregistratie Waardering Onderoerende Zaken (WOZ);
  • Handelsregister (HR);
  • Basisregistratie Personen (BRP);

Deze koppeling verschaft inzage in de gebruiksstatus van vastgoedobjecten in Nederland. Het informatiemodel gaat voor elk pand met een verblijfsobject (BAG) na of er in één van de andere registraties een gebruiker staat geregistreerd. Stand- en ligplaatsen vallen buiten de scope van de informatievoorziening.

Ook bevatten de registraties aanvullende objectinformatie die de gebruiksstatus van belangrijke context voorziet. Het IMVG neemt ook deze informatie mee en beschrijft op die manier de informatieproducten van de Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik (LIV). De LIV bestaat uit de volgende informatieproducten:

Product Toelichting
Landelijke Leegstandsmonitor Jaarlijkse publicatie door CBS op gemeenteniveau voor niet-woningen en op gemeente, wijk- en buurtniveau voor woningen
Remote Access Voorziening bij het CBS voor onderzoek op objectniveau
Teruglevering levering resultaten door CBS aan gemeenten op objectniveau