Kennissessie INSPIRE harmonisatie

Vanaf 23 november 2017 moeten INSPIRE dataproviders alle Annex I datasets én services beschikbaar stellen volgens de laatste INSPIRE data- en servicespecificaties.

Onder Annex I vallen de referentiegegevens administratieve eenheden, adressen, beschermde gebieden, coördinaatsystemen, geografische namen, hydrografie, kadastrale percelen, rastersystemen en vervoersnetwerken. 

Op woensdag 21 juni (9:30-12:30) organiseert Geonovum een interactieve kennissessie, waarin we onder meer kennis en ervaring delen over harmonisatie en hoe om te gaan met de INSPIRE services op “as-is” data. Ook tonen we de beschikbare online validatie-services, waarmee u kunt controleren of u voldoet aan de technische INSPIRE specificaties. De kennissessie vindt plaats in De Observant in Amersfoort. 

Deze sessie heeft een technisch karakter en is specifiek gericht op data-harmonisatie- en validatieprocessen. Aanmelden voor deze kennissessie kan via de Inspire helpdesk.