De RO Standaarden bestaan uit wettelijk verplichte standaarden en toelichtingen, praktijkrichtlijnen en werkafspraken, op deze standaarden. Voor het digitaliseren van plannen die niet onder de digitale verplichting van de Wro vallen, bijvoorbeeld oudere plannen die nog wel vigerend zijn, zijn er facultatieve standaarden. Vervallen versies van de RO Standaarden zijn niet meer van toepassing maar wel via de Geonovum website beschikbaar. 

Wettelijk verplichte RO Standaarden

De nu geldende standaard is RO Standaarden 2012:

Praktijkrichtlijnen

Praktijkrichtlijnen geven een toelichting op de toepassing van standaarden in de praktijk. De volgende praktijkrichtlijnen zijn beschikbaar:

De werkafspraken geven naast de praktijkrichtlijnen aan hoe met onduidelijkheden, discrepanties of fouten in de RO Standaarden moet worden omgegaan. Klik hier voor een overzicht van de werkafspraken bij de RO Standaarden 2012. 

Facultatieve Standaarden

Voor het digitaal beschikbaar stellen van oude bestemmingsplannen, visies en besluiten en welstandsnota's, zijn er de facultatieve standaarden ‘plancontour & PDF (PRPCP2008)’ en 'Standaard Toegankelijkheid IMRO2006 plannen & PDF (STRI2006)'. Van deze facultatieve standaarden zijn ook implementatiebestanden beschikbaar.
Met de facultatieve standaard ‘plancontour & PDF (PRPCP2008)’ kunnen gemeenten, provincies en het Rijk naast bestemmingsplannen ook andere ruimtelijke instrumenten beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, visies en besluiten die tussen 1 juli 2008 en 1 januari 2010 overeenkomstig de huidige Wro analoog in procedure zijn geweest.

De implementatiebestanden voor het beschikbaar stellen van oudere plannen, visies en besluiten zijn: