2 juni | Informatiesessie Consultatie Informatiemodel Geluid

15 mei 2020
man meet geluid vliegtuigen, industrie, wegverkeer en spoor

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 gaat het Informatiemodel Geluid in consultatie. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via de Centrale Voorziening Geluidgegevens te delen. Verzamel, gebruik of verwerk jij geluidsgegevens? Schuif dan op 2 juni om 13.30 uur aan bij de online informatiesessie over de consultatie. Het ministerie van IenW, RIVM en Geonovum vertellen dan meer over de centrale voorziening geluidgegevens, het informatiemodel, en de voor het informatiemodel relevante onderdelen in de wet- en regelgeving.

In Nederland staan we voor de uitdaging om een goede balans te behouden in ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Bij de inrichting van Nederland wordt daarom rekening gehouden met de productie en belasting van geluid.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Informatiemodel Geluid

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de CVGG is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen, zoals:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Op 2 juni gaan we dieper in op de de centrale voorziening geluidgegevens, het informatiemodel, de voor het informatiemodel relevante onderdelen in de wet- en regelgeving en op het consultatieproces.

Bekijk de consultatie

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.