3D modellering van de leefomgeving: Kansen voor de Omgevingswet

22 juni 2015

Op 16 juni organiseerden de 3D Special Interest Group NL (3D SIG NL), het Kadaster, Geonovum, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Den Haag een kennissessie over 3D en de Omgevingswet. Doel van de dag was te laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen voor het gebruik van 3D in het planvormingsproces. Hierbij kun je denken aan geluidssimulaties, variërende bouwvolumes, schaduw- en zon-analyses, zichtanalyses en luchtkwaliteitsbepaling. Een kleine honderd deelnemers waren aanwezig, variërend van beleids- en planmakers bij gemeenten en opdrachtnemers die bestemmingsplannen maken tot bedrijven die oplossingen bieden voor 3D modellering van de leefomgeving.

Inspiratie opdoen en kennis delen

Inspiratie opdoen en kennis delen stonden centraal tijdens deze sessie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu trapte de bijeenkomst af met de plannen voor 3D en de Omgevingswet. Vervolgens presenteerde de Gemeente Den Haag hun 3D aanpak, mede aan de hand van de pilot omgevingsplan Binckhorst. Daarna was het podium beschikbaar voor 15 inspirerende sprekers. In 10 minuten per spreker werd in korte tijd een beeld gegeven van de behoefte aan een 3D aanpak bij het modelleren van onze leefomgeving voor de Omgevingswet en de oplossingen die al ruimschoots kunnen voldoen hieraan. Of zoals iemand op twitter verwoordde: “Spervuur van presentaties met vragen en inzichten over mogelijkheden 3D in relatie tot de omgevingswet”.

Presentaties

De presentaties lieten lokale initiatieven zien om met 3D aan de slag te gaan in specifieke situaties en voor specifieke ruimtelijke vraagstukken. De winst van 3D wordt echter pas tastbaar bij grootschalig gebruik en integrale ruimtelijke vraagstukken waarbij verschillende issues (lucht, geluid, water) van dezelfde 3D basis data infrastructuur gebruik kunnen maken. Dit vraagt om standaardisatie en het organiseren van 3D data op nationaal niveau, zoals ook onderschreven door Ruud van Rossem (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) in de terugblik op de dag.

Hieronder kan je de presentaties (nog een keer) bekijken.

INLEIDING
1. Maarten Engelberts, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plannen voor 3D en de Omgevingswet
2. Daniel van Dijk, Gemeente Den Haag, 3D omgevingsplan  Binckhorst

3D INSTRUMENTARIUM VOOR DE OMGEVINGSWET
3. Hen Brekhof, Via Drupsteen & Victor van Katwijk, Geodan | 3D visualisatie van de leefomgeving
4. Florian Witsenburg, Tygron | Interactieve 3D stedelijke gebiedsontwikkeling
5. Jane Hermans-van Ree, Gemeente Rotterdam & Rick Klooster, Future Insight
6. Tim Heerema, Ordina | 3D GIS voor de nieuwe omgevingswet met Google Tango

3D BESTEMMINGSPLAN
7. Laris Noordegraaf, Kadaster | 3D bestemmingsplan
8. Gert-Jan van der Weijden | GIS Nederland, een case voor een 3D bestemmingsplan vanuit het perspectief van de participerende burger

3D THEMA’S VOOR DE OMGEVINGSWET
9. Ingeborg van Oorschot, Royal Haskoning | 3D cases vanuit de praktijk
10. Jonas van Schrojenstein, Nelen&Schuurmans & Bastiaan Habes en Sven Hu, Gemeente Purmerend| Wateroverlast in stedelijk gebied (Purmerend) & bodemdaling in Schiedam
11. Henk de Kluijver, dBvision | Kansen 3D aanpak voor Geluid, Trillingen
12. Sjef de Wijs en Stefan van Gerwen, Provincie Noord-Brabant | 3D data voor uitvoering geluidsbeleid wegverkeer in het kader van SWUNG

3D BASISINFRASTRUCTUUR VOOR DE OMGEVINGSWET
13. Timo Erinkveld, Gemeente Den Haag | 3D BAG
14. Theo van de Ven, Bentley | 3D data basisinfrastructuur voor de Omgevingswet
15. Dirk Voets, Imagem | Live: Vaals in CityGML aanmaken op basis van twee luchtfoto’s

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.