Beëindiging monitoring metadatakwaliteit Nationaal georegister

09 januari 2020
einde kwaliteitscheck metadata nationaal georegister

Geonovum stopt met het eens per kwartaal monitoren van de metadatakwaliteit in het Nationaal Georegister. De afgelopen jaren bleef de kwaliteit stabiel en zien we dat de actieve aanbieders voldoende scoren.

Sinds 2013 heeft Geonovum elk kwartaal een monitoring uitgevoerd op de kwaliteit van de metadata in het Nationaal Georegister. Doel van deze monitoring was het verbeteren van de metadata die met name voor gebruikers van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of de contactgegevens nog actueel waren, of licentievoorwaarden duidelijk waren en of de verwijzingen naar de data aanwezig waren. De monitoring en de aandacht voor de metadatakwaliteit in het GI-beraad, hebben ertoe geleidt dat het overgrote deel van de metadata kwalitatief op orde is.

Zelf toetsen

Per 1 januari 2020 is de financiering voor de metadatakwaliteitsmonitoring beëindigd. Partijen die de kwaliteit van de eigen metadata willen blijven bewaken, kunnen hun eigen controlemechanismen opzetten. De handleiding metadatakwaliteit die Geonovum heeft ontwikkeld kan je daarvoor als uitgangspunt blijven gebruiken. Metadata-aanbieders die overwegen om zelf hun metadatakwaliteit te gaan monitoren, kunnen we met advies bijstaan. Ook blijft Geonovum via de helpdesk (bereikbaar via https://www.geoforum.nl of geostandaarden@geonovum.nl) en via inloopspreekuren metadata-aanbieders ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.