Consultatie investeringsvoorstel nationale digitale tweeling infrastructuur

18 april 2021
Investeringsvoorstel nationale digital twin infrastructuur

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex. Om ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er behoefte aan een gemeenschappelijke informatiebasis. Digital twins - digitale representaties van de omgeving op basis van data, modellen en visualisaties - kunnen hierbij helpen.

Om de mogelijkheden van Digital Twins breed toegankelijk te maken, heeft Geonovum op verzoek van het GI-Beraad een voorstel geschreven om te werken aan een nationale digital twin infrastructuur voor de fysieke leefomgeving. Doel is om kennis die wordt opgedaan rond het maken van en werken met digital twins te delen. Door data, rekenmodellen, visualisatie en participatiemodellen meer 'open' te maken, willen we de potentie ervan breed maatschappelijk bereikbaar maken. Dit alles met het uiteindelijke doel om bij ruimtelijke opgaven de standpunten vanuit verschillende stakeholders inzichtelijk te kunnen maken. Of om verschillende afwegingen in scenario's te kunnen testen, voordat je een definitief besluit neemt. En om de beperkte ruimte die er is, zo verstandig, goed en verantwoord mogelijk in te kunnen richten.

Er zijn recent diverse strategische adviezen uitgebracht die de behoefte aan digitale tweelingen van de leefomgeving onderstrepen. Dit investeringsvoorstel beschrijft de concrete stappen daar naartoe. Het voorstel ligt vanaf 23 april tot en met 19 mei in consultatie. Het resultaat van de consultatie zal worden verwerkt in het Investeringsvoorstel en worden aangeboden aan het GI-beraad. De regie op het proces dat moet leiden tot een investeringsbeslissing ligt in handen van de vertegenwoordigers uit het GI Beraad die gezamenlijk de stuurgroep vormen van dit traject, te weten het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en TNO.

Download het voorstel voor de digitale tweeling infrastructuur

Geef je reactie op het voorstel

Voor een globale indruk van de inhoud van het document kan je ook de samenvatting van het document bekijken

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.