Consultatie IMX | Informatiemodel voor cross-domain bevragingen

03 januari 2024

Geonovum wil het IMX beschikbaar gaan stellen als open standaard. Daarvoor leggen wij graag een aantal vragen voor aan het werkveld over de bruikbaarheid en ontwikkelpotentie van het model. Van 8 januari tot en met 19 februari 2024 leggen wij het model daarom in consultatie.

Het IMX is ontwikkeld om makkelijker informatie te kunnen halen uit de verschillende registraties die de overheid beheert. Het model beschrijft de semantische samenhang tussen registraties. Op dit moment is het model door Kadaster in een knowledge graph verwerkt en getest op een deel van de Basisregistraties. Wij horen graag uit het werkveld welke potentie zij zien voor dit model. Eén van de vragen die wij bijvoorbeeld hebben, is of het model de juiste haakjes biedt om ook eigen gegevens te koppelen. 

IMX is geen eenvoudige standaard. Om ermee te kunnen werken is de nodige achtergrondkennis nodig. We nemen je daar graag in mee. Op 10 januari organiseren wij een informatiesessie waarin we het model en de werking uitgebreid toelichten. Op 23 januari en op 8 februari zijn er dan verdiepende sessies waarin we dan dieper in kunnen gaan op specifieke vragen.

Het IMX bestaat uit drie documenten:

 • IMX-Geo: Informatiemodel voor cross-domain bevragingen 
  IMX-Geo is een informatiemodel dat specifiek is ontwikkeld voor het uitvoeren van bevragingen over verschillende domeinen met betrekking tot geo-basis- en geo-kernregistraties. In dit model wordt de onderlinge samenhang tussen concepten in diverse informatiemodellen, zoals BAG, BGT, BRT, BRO, BRK, Ruimtelijke plannen en Bestuurlijke gebieden, gedetailleerd beschreven. 
 • IMX Model Mapping: Specificaties voor vertaalregels 
  Om gegevens effectief te kunnen orkestreren, zijn vertaalregels (mapping rules) noodzakelijk om van IMX-doelconcepten naar bronconcepten te komen. Tijdens het mapping-proces kunnen diverse transformaties, translaties en ruimtelijke filters worden toegepast. De methode voor het specificeren van dergelijke mapping rules, essentieel voor het configureren van een orkestratieproces, wordt uitvoerig toegelicht in IMX Model Mapping.
 • IMX Lineage Model: Vastleggen van herkomst bij georkestreerde gegevens 
  Bij het samenbrengen en orkestreren van gegevens uit diverse bronregistraties is het van belang om de herkomst van gegevens te documenteren. Het IMX Lineage Model biedt een gedetailleerde beschrijving van de methode om deze herkomstinformatie vast te leggen.
 • Handreiking metadata
  Het LineageModel borduurt voort op principes uit Metadata. Deze Metadata handreiking biedt achtergrond informatie bij het Lineagemodel.

Geonovum nodigt je van harte uit om de documenten te raadplegen en jouw feedback te delen. Dit is een kans om actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze standaarden. 

Meer informatie over de consultatie

Consultatieformulier

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.