Consultatie MIM op lijst aanbevolen standaarden

08 april 2021
Mim logo

Op 8 april is de openbare consultatie van start gegaan voor de opname van MIM op de lijst met aanbevolen standaarden inclusief het predicaat uitstekend beheer voor Geonovum als beheerder van dit metamodel. Tot 6 mei kan je een reactie hierop indienen bij het Forum voor standaardisatie.

MIM (Metamodel voor Informatiemodellering) dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen, zodat informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel worden. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Het expertadvies is om de standaard MIM te plaatsen op de lijst aanbevolen standaarden. Aanvullend ligt er een advies om de kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van MIM door Geonovum.

Ga naar de MIM-consultatie

Forum Standaardisatie

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk. Het expertadvies voor plaatsing van de open standaard MIM, dat nu in openbare consultatie ligt, komt in aanmerking voor plaatsing op de lijst van aanbevolen standaarden.

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.