Consultatie: NEN 3610 Linked Data Profiel

15 juli 2019
Nen3610 LinkedData

Van 16 juli tot en met 30 september ligt het NEN 3610 Linked Data Profiel in consultatie. Het NEN 3610 Linked Data Profiel is een aanvulling op de bestaande NEN 3610 standaard. Het profiel is een hulpmiddel voor data integratieprocessen binnen en buiten het geo-domein. In het kader van SDI.Next werkt Geonovum samen met het werkveld aan betere toegankelijkheid en integratie van geo-data. Dit Linked Data Profiel op NEN 3610 is daar één van de resultaten van.

NEN 3610 beschrijft algemene regels voor het opstellen van een UML informatiemodel, standaard modelleerconstructies en een semantisch model. In het NEN 3610 Linked Data Profiel worden deze regels, constructies en het semantisch model uitgedrukt in RDF.

Complementair

UML en RDF zijn complementair in hun toepassing: UML-Object Oriëntatie met informatiemodellen werkt goed voor het definiëren van data uitwisseling in een gecontroleerde omgeving. Linked Data met kennismodellen als mechanisme voor data-integratie en publicatie werkt goed in de open web-omgeving.

Het document bevat de volgende deelproducten:

  1. De NEN 3610 ontologie. De standaard NEN 3610 vertaald naar een LD implementatie.
    Hiermee realiseer je het basis vocabulaire om een NEN 3610 informatiemodel in Linked Data toe te passen. Dit vocabulaire wordt de kandidaat standaard voor de ontologie van NEN 3610.
  2. Transformatieregels of coderingsregels voor een vertaling van een NEN 3610-UML informatiemodel naar een Linked Data omgeving.
    De transformatieregels zijn een handreiking voor het omzetten van een NEN 3610-UML bronmodel naar een Linked Data doelmodel. De vertaling is gemaakt naar de verschillende Linked Data vocabulaires die hiervoor van toepassing zijn: RDFRDFSSKOSOWL en SHACL.

Handreiking

Het normatieve deel van de NEN 3610 Linked Data Profiel is beschreven in hoofdstuk zes. De overige hoofdstukken zijn informatief en bieden best practices over het gebruik van de standaard. Er ook een handreiking gemaakt voor het transformeren van een UML-NEN 3610 informatiemodel naar Linked Data: NEN 3610-LD Transformatieregels.

Consultatieproces

Van 16 juli tot en met 30 september 2019 kan je opmerkingen over het profiel aan ons doorgeven. Hiervoor is een webformulier beschikbaar.

Bekijk het NEN 3610 Linked Data Profiel

Online consultatieformulier

 

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.