Consultatie Referentiearchitectuur Stelsel Digitale Tweeling Fysieke Leefomgeving

22 februari 2022
 

Van 15 februari 2022 tot 4 april ligt versie 0.9 van de Referentie Architectuur Digitale Tweelingen in consultatie. Wij ontvangen graag feedback op dit document.

Op 21 februari hebben we in een informatiesessie inhoud en consultatieproces van de referentiearchitectuur toegelicht. Deze sessie is hieronder terug te kijken.

Consultatiedocumenten

Aanvullend op de informatiebijeenkomst van 21 februari, organiseren we twee verdiepende sessies (op 8 en 24 maart). Hierbij gaan we graag dieper in op onderwerpen die bij het netwerk leven. Je kunt jouw bespreekonderwerpen vermelden bij het aanmelden voor een verdiepende sessie. 

Inhoudelijke bijdrage leveren aan verkenningen

Tijdens de sessie zijn we ook kort ingegaan op de andere verkenningen die nu in uitvoering zijn voor digital twins:  Bouwblokken, Publiek-privaat data delen in Data Spaces en ons onderzoek naar het gebruik van rekenmodellen. Hiervoor komen wij graag in contact met leveranciers en overheidsorganisaties die we kunnen interviewen of een vragenlijst kunnen voorleggen over deze onderwerpen. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier voor de verdiepende sessies.

Activiteiten in kader van investeringsvoorstel nationale digitale tweeling

Onze ambitie is om komende jaren data, modellen en bouwblokken voor digitale tweelingen via een stelsel bij elkaar te brengen. Hiervoor is eind 2021 een investeringsvoorstel ingediend. Via het stelsel moeten bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers het instrument digitale tweeling dan eenvoudiger en betrouwbaar kunnen inzetten. In afwachting van een besluit over het investeringsvoorstel, werken we aan de referentie architectuur en doen we verkenningen naar bouwblokken, publiek-privaat data delen en het gebruik van rekenmodellen.

Bouwblokken

Onderdeel van de referentiearchitectuur voor digitale tweelingen is een referentiearchitectuur voor bouwblokken. Deze bouwblokken moeten geschikt zijn om de Project Start Architectuur van een digitale tweeling mee op te zetten of compleet te maken. Voor de opzet hiervan zijn wij nog op zoek naar leveranciers en overheidsorganisaties die al werken met digitale tweelingen.

Onderzoek publiek privaat data delen in Data Spaces

Een digitale tweeling gebruikt data als grondstof. Naast de bekende nationale bronnen is er voor diverse thema’s van de leefomgeving sectorale en dynamische data nodig, die afkomstig is van zowel overheden als van particuliere bedrijven. Binnen de context van Europese wetgeving die van kracht wordt voor data spaces, verkennen we wat het beschikbaar krijgen van deze data en het gebruik ervan in de praktijk betekent.

Onderzoek gebruik rekenmodellen

Digitale tweelingen gebruiken rekenmodellen om dynamische aspecten van de leefomgeving in beeld te brengen, zoals hittestress, mobiliteit en drukte, fijnstof en stikstofdepositie, voorspellingen van wateroverlast etc. We doen onderzoek naar de constructies en voorwaarden waaronder modellen op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden in digitale tweelingen.

Onderzoek meerwaarde inzet digitale tweeling

Er is een methodiek uitgewerkt voor het bepalen van de maatschappelijke waarde van fieldlabs en de toegevoegde waarde daarin van digitale tweelingen. Deze zijn we nu in de praktijk aan het toetsen om hem te verfijnen. Op de Open Geodag van 7 april zullen we hier de eerste ervaringen over delen.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.