Consultatie Standaard voor het beschrijven van begrippen (SBB)

13 november 2023

Afgelopen maanden heeft een werkgroep van experts van diverse overheidsorganisaties gewerkt aan een Standaard voor het Beschrijven van Begrippen (SBB). Deze standaard ligt van 13 november tot en met 13 december in consultatie. 

De Standaard voor het beschrijven van begrippen is van cruciaal belang voor organisaties die werken met begrippenlijsten, taxonomieën en thesauri. Een consistente en duidelijke definitie, uitleg en context zoals de (juridische) grondslag van begrippen vormt de basis voor effectieve communicatie, gegevensuitwisseling en samenwerking. Toepassing van deze standaard moet informatie beter vindbaar maken. Door de interoperabele beschrijvingen is van alle beschreven begrippen altijd een eenduidige beschrijving vanuit de primair verantwoordelijke organisatie beschikbaar. En last but not least is waar relevant altijd de rationale achter de beschrijving beschikbaar door de verwijzing naar de bron in wet- en regelgeving, standaarden, werkinstructies en afspraken. Dit zijn concrete stappen op weg naar een toegankelijke en transparante overheid. 

De werkgroep legt deze standaard tot 13 december 2023 voor ter consultatie. Ambitie is de standaard aan te bieden bij Forum Standaardisatie voor opname op de Pas-toe-leg-uit lijst. Om de standaard te optimaliseren voor we hem aanbieden, vragen we nu feedback uit het werkveld. 

Bekijk de Standaard voor Beschrijven van Begrippen (SBB)

Consultatieformulier

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.