Consultatie Toepassingsprofielen omgevingsvisie en projectbesluit

Consultatie
11 september 2019

Op 10 september is de standaard STOP/TPOD versie 0.98-kern opgeleverd. Onderdeel van dit pakket zijn de TPOD Omgevingsvisie en de TPOD Projectbesluit. Deze liggen van 11 september tot en met 11 oktober 2019 in consultatie.

De TPOD’s voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit zijn het afgelopen half jaar verder doorontwikkeld en aangepast op basis van de reacties uit de consultatie van versie 0.97 van de standaard. Deze consultatieronde richt zich specifiek op de beoogde werking van deze twee toepassingsprofielen.  

Je kunt je reactie op de beoogde werking van de standaarden laten weten door het bijgesloten excel-formulier in te vullen.

-- Termijn voor indienen is inmiddels verstreken --

Je kunt dit formulier opsturen naar consultatieSTOPTPOD@geonovum.nl.

 

Zie de overzichtspagina van de STOP/TPOD Standaarden voor de complete 0.98-kern versie.

Gerelateerd nieuws