Consultatie TPOD Projectbesluit

30 mei 2022
decoratief

Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het concept van een nieuwe versie van het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. Alle consultatiedocumenten zijn te vinden op de Consultatiepagina van de Omgevingswetstandaarden.

De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt de technische mogelijkheid om met het projectbesluit één of meer omgevingsplannen te wijzigen. Ook is in de nieuwe versie van ieder inhoudelijk onderdeel aangegeven in welk onderdeel van het tekstmodel dit het beste kan (en in sommige gevallen: moet) worden geplaatst. De derde wijziging is dat er een beschrijving is toegevoegd van alle stappen van de projectprocedure. Daarbij is er per stap in de procedure aangegeven welke producten (kennisgeving, besluit etc.) en welke metadata moeten worden aangeleverd en hoe dat moet.  

Reden voor de aanpassing

In de Omgevingswet is bepaald dat het projectbesluit het omgevingsplan wijzigt met regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van het project. Dat betekent dat het bestuursorgaan dat het projectbesluit vaststelt (Rijk, provincie, waterschap), daarbij ook het omgevingsplan van de gemeente wijzigt. Dit heet meervoudig bronhouderschap. Juridisch niet ingewikkeld, technisch wel.

De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt hiervoor nu de oplossing door het concept tijdelijk regelingdeel, dat voor het voorbereidingsbesluit en de reactieve interventie is ontwikkeld, ook voor het projectbesluit beschikbaar te stellen. Wanneer het projectbesluit een omgevingsplan wijzigt, doet het dat door een speciaal gemarkeerd blokje met regels vanuit het projectbesluit toe te voegen aan dat omgevingsplan.  

Optioneel

Het wijzigen van het omgevingsplan door gebruik te maken van het concept tijdelijk regelingdeel is optioneel. Gedurende de overgangsfase kan nog steeds gebruik gemaakt worden van het overgangsrecht (het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het wijzigen van het omgevingsplan tussen het bestuursorgaan dat het projectbesluit voorbereidt en vaststelt en de gemeente en kunnen andere instrumenten worden ingezet, zoals het voorbereidingsbesluit en de instructie.

Bekijk de consultatiedocumenten

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.