Consultatie UOI-code van start

18 april 2021
consultatie uoi

Tussen november 2020 en april 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek laten doen naar het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI). Vraag aan Geonovum was de UOI te verkennen in relatie tot standaarden in de bouw- en geo-sector en de ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. Inmiddels is er een concept onderzoeksrapport verschenen. Deze ligt van 20 april tot 20 mei in consultatie. 

Het Unieke Object Identificator (UOI) ‘systeem’ is een digitale sleutel waarmee je op basis van je rol en toegangsrechten informatie over gebouwen en objecten in de gebouwde omgeving kunt raadplegen. Het ‘systeem’ als gedachte is ontwikkeld binnen de bouw- en vastgoedsector. De gedachte achter een UOI-code is dat er domein-overstijgend verbindingen mee gelegd kunnen worden die het beantwoorden van vragen over objecten in de gebouwde omgeving vereenvoudigen. De UOI-code wordt ook genoemd in de lopende consultatie van de Samenhangende Objecten Registratie SOR. Experts uit de bouw- en geo-wereld hebben het UOI als systeem getoetst aan de nieuwe Geo- & Bouw-informatiestandaarden (NEN 3610, NEN 2660 en BIM gerelateerde standaarden) en de principes die DiSGeo hanteert voor de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Ook is gekeken naar de instrumenten van de Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) en het ontwerp Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving DSGO (binnen DigiGo).

Bekijk de presentatie van de informatiesessie

Bekijk het programma van eisen

Bekijk het onderzoeksrapport

Geef jouw mening via het consultatieformulier

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.