Dataharmonisatie Ruimtelijkeplannen.nl volgens Europese INSPIRE richtlijnen

Harmonisatie RP.nl en INSPIRE
11 juli 2019

In het kader van INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Geonovum ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dataproviders bij de invoering van INSPIRE in Nederland. De Europese richtlijn is in 2009 verankerd in de Nederlandse wet en regelgeving.

Op dit moment ontsluiten het Kadaster en Geonovum de data uit de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl ‘as-is’ middels een view en download service conform de INSPIRE vereisten.
Vanaf oktober 2020 moet Ruimtelijkeplannen.nl ook voldoen aan de INSPIRE eisen omtrent dataharmonisatie. Dat wil zeggen dat de data uit de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl in geharmoniseerde vorm volgens het INSPIRE datamodel beschikbaar moet worden gesteld als INSPIRE-data voor andere Europese lidstaten.

Als beheerder van de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl zal het Kadaster de data geharmoniseerd aanbieden voor het INSPIRE annex III thema ‘Land Use’, sub-thema ‘Planned Land Use’. Dit doen zij in samenwerking met Geonovum. Het Kadaster levert technische kennis en Geonovum doet hierop een inhoudelijk aanvulling. Samen maken we zo de mapping tussen de Ruimtelijke Ordening standaarden, Ruimtelijkeplannen.nl en het INSPIRE thema ‘Land use’, sub-thema ‘Planned Land Use’. Zo kan het Kadaster de data van Ruimtelijkeplannen.nl geharmoniseerd beschikbaar stellen voor oktober 2020.

Gerelateerd nieuws