Drie nieuwe toepassingsprofielen omgevingsdocumenten beschikbaar

update standaarden omgevingsdocumenten
19 mei 2019

Op 17 mei zijn drie nieuwe toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD) gepubliceerd. Ook is er een update gepubliceerd van het memo over de validatie- en conformiteitsregels.

De nieuwe toepassingsprofielen die nu online staan zijn de TPOD instructie, de TPOD reactieve interventie en de TPOD voorbereidingsbesluit. In deze toepassingsprofielen zijn de opmerkingen van de betreffende werkgroep verwerkt.

Toepassingsprofielen beschrijven de informatiekundige specificaties voor de inhoudelijke onderwerpen, de regels en richtlijnen die gelden voor het betreffende Omgevingswet besluit. Zij vormen de schakel tussen de juridisch-inhoudelijke bepalingen in de Omgevingswet en de technische specificaties voor het ontwikkelen van software. De toepassingsprofielen zijn bedoeld voor informatie-specialisten en beleidsmedewerkers van de bevoegde gezagen.

Naast de toepassingsprofielen is er ook een update verschenen van de memo validatieregels. In deze nieuwe release - met versienummer 0.97.2 - is per validatieregel aangegeven of deze van toepassing is voor het toepassingsprofiel omgevingsplan, omgevingsverordening en/ of waterschapsverordening. Daarnaast zijn tekstuele correcties en verbeteringen doorgevoerd. Alle wijzigingen in het memo validatieregels zijn na te lezen in het wijzigingsdocument.

Het actuele overzicht van de Standaarden voor omgevingsdocumenten vind je op de STOP/TPOD pagina.

Gerelateerd nieuws