Een metamodel voor informatiemodellering

21 november 2017
beeld toont blad met een patroon van nerven

Informatie-standaarden spelen een belangrijke rol bij het aanbieden en gebruiken van geo-informatie. Informatiemodellen beschrijven in detail hoe de inhoud en de structuur van de gegevens zijn opgebouwd.

Door te standaardiseren op de inhoud van informatiemodellen ontstaan er gedeelde begrippenkaders binnen en tussen domeinen zoals de watersector, de landbouw en andere sectoren in het geodomein. Maar ook voor het opstellen van een informatiemodel zijn er standaarden. Dit zijn de zogenaamde metamodellen.

Metamodel
In feite is een metamodel de blokkendoos én de methode waarmee je een informatiemodel opstelt. Een metamodel is dus vooral relevant voor ontwikkelaars en beheerders van informatiemodellen. VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum hebben samen een metamodel ontwikkeld en met elkaar afgesproken dat ze dat gaan gebruiken. Paul Janssen, standaardenexpert: ‘Alle drie deze organisaties ontwikkelen en beheren informatiemodellen, maar ze doen dit op een net iets andere manier. Als je hun modellen wilt integreren, zitten die verschillen in de weg. De verschillen waren overigens allemaal te verklaren door verschillen in toepassingscontext. Geonovum is nu eenmaal sterk gericht op afstemming met internationale geo-standaarden en de INSPIRE-context. VNG Realisatie en Kadaster zijn vooral gericht op de Nederlandse toepassing.’

Gezamenlijke context omarmen
‘Op zich waren de verschillen klein, maar ze leken soms toch moeilijk te overbruggen. Het was dus zeker geen eenvoudig proces. Je moet uit je eigen context komen en een nieuwe gezamenlijke context omarmen. En dat weer zonder je eigen achtergrond helemaal los te laten. Maar we zijn eruitgekomen!’

DSO als eerste toepassingsterrein
Er ligt nu een kandidaat-standaard Metamodel voor Informatiemodellen, een gezamenlijk product van de drie organisaties. Paul: ‘Het is een kandidaat-standaard omdat we het beheer nog moeten organiseren. Als dat geregeld is, kan de status formeel worden en de uitrol beginnen. Het eerste gebruik vindt plaats binnen het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO). Dat is logisch, omdat hier met verschillende informatiehuizen behoefte is aan een standaard voor de beschrijving van de informatieproducten. Wil je die in een gemeenschappelijk omgevingsloket publiceren, dan heb je deze afspraak nodig. De DSO brengt daarnaast het administratieve en het geo-domein bij elkaar, en dus ook de gebruikte standaarden. Hier komen die verschillende toepassingsdomeinen dus bij elkaar.’

Harmonisatie tussen alle registraties
‘De impact hiervan is best groot. De manier van modelleren van het geo-domein en het administratieve domein heeft hiermee dezelfde basis. Dit vereenvoudigt de harmonisatie tussen alle registraties. We kunnen ons als beheerder en ontwikkelaar van informatiemodellen zo veel meer concentreren op de inhoud.’

Download het model 

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.