Eerste terugkoppeling op consultatie API Strategie en NL profiel OAuth

API consultatie
30 april 2019

Naar aanleiding van de consultatie van de API Strategie en het Nederlandse profiel OAuth, heeft het Kennisplatform API’s bijna honderd opmerkingen ontvangen. De consultatie is daarmee een succes.

Het merendeel van de opmerkingen (iets meer dan 90) ging over de API Strategie. Vooral de hoofdstukken over de API designrules en die over communicatie & beleid zijn uitgebreid becommentarieerd. Daarnaast ontvingen we een kleine tien opmerkingen op het OAuth profiel. De werkgroepen van het Kennisplatform zijn nu met de opmerkingen aan de slag.

Inzien van de opmerkingen

Een groot deel van de ingediende opmerkingen vind je al op de Github van de API Strategie en het OAuth profiel. De opmerkingen die we via het webformulier ontvingen, voeren de werkgroeptrekkers komende tijd ook als Github issue op.

Hoe verder?

Voor elke opmerking die is ingediend, geven we aan wat we ermee doen. Half juni is de volledige consultatie verwerkt en zullen we het resultaat en de vervolgstappen delen.

Zie voor meer API informatie het thema Kennisplatform API's

Gerelateerd nieuws