Evaluatie BAG 2.0

08 november 2022
decoratief

Het Ministerie van BZK houdt een evaluatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op 1 juli 2018 is de herziene wet- en regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) in werking getreden. Met deze evaluatie wil het ministerie inzicht krijgen in de invloed van de wijzigingen van de wet- en regelgeving op zowel gebruikers als bronhouders. Tot 18 november kan je jouw reactie op de vernieuwde BAG delen.

In het kader van de overgang naar de gewijzigde wet- en regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (ook wel bekend als "BAG 2.0"), zijn er o.a. vernieuwingen binnen het kwaliteitsregime doorgevoerd en is alle documentatie (bedoeld ter ondersteuning van de opbouw en het beheer van de BAG) vervangen door de Catalogus BAG 2018 en de BAG Praktijkhandleiding. Ook over deze aanpassingen kunt u in dit onderzoek uw mening kwijt. Uit de resultaten van dit onderzoek wil het ministerie aanknopingspunten halen om de BAG beter af te stemmen op de informatiebehoeften van de bronhouders en gebruikers.  Deelname aan de evaluatie is anoniem.

Vul de vragenlijst in

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.