Formuleren basiseisen voor het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

10 juli 2024

In opdracht van het DG Mobiliteit van het ministerie van IenW heeft Geonovum samen met het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata NTM) – de afgelopen periode gewerkt aan een ordening voor basiseisen voor een Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata (DSM). 

Met dit digitale ecosysteem voor mobiliteitsdata wil het ministerie stimuleren dat we mobiliteitsdata in Nederland beter gaan benutten. Bovendien is geïnventariseerd van welke lessen uit het geo-domein het mobiliteitsdata-domein kan profiteren en vice versa. 

Het Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata bestaat uit vier lagen. De fysieke infrastructuur is de basis. Daarbovenop ligt de functionele inrichting: dat zijn twee statische lagen. 
Data over beschikbaarheid en gebruik vormen daar weer bovenop liggende dynamische lagen.

plaatje van infrastructuur lagen van statisch tot dynamisch

Succesfactoren 

Op dit moment zijn er acht dataknooppunten voor mobiliteitsdata, die elk hun eigen governance hebben: RDW, DOVA, NBd, NDW, CBS, NWB, Portbase en SHPV. Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata heeft als doel om alle mobiliteitsdata in Nederland op één plek bekend en in samenhang beschikbaar te maken. 

Gezamenlijk hebben we succesfactoren geïdentificeerd waarop het geo-domein en het mobiliteitsdomein van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als dataketens waarin bronhouders zijn georganiseerd, implementaties worden ondersteunt en gebruik en beheer van data wettelijk zijn verankerd. Op standaardisatiegebied gaat het om waarden als transparantie, internationaal ingebed, use case gedreven aanpak, gericht op adoptie en standaarden die domeinoverstijgend werken. 

Vervolgens is een set aan basiseisen benoemd die minimaal van belang zijn voor het Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata. 

blokkenschema met doel, vertrouwen en sociaal als kernbouwblokken met daarin specifieke vereisten

Het ministerie van IenW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata en Geonovum zien veel in een verdere samenwerking. Daar waar werkzaamheden en onderwerpen elkaar raken kunnen we vaker de krachten bundelen om gezamenlijk verder te komen.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.