Geheel herziene versie raamwerk geo-standaarden beschikbaar

26 juni 2023
decoratief

Om geodata uit te kunnen wisselen, te kunnen vinden, te kunnen beoordelen en begrijpen, om deze data te kunnen visualiseren èn om deze toe te kunnen passen, zijn verschillende standaarden beschikbaar. In het Raamwerk Geo-standaarden beschrijven wij de standaarden en uitgangspunten waarop onze nationale geo-informatie infrastructuur is gefundeerd. Doel van het Raamwerk is je te helpen bij het kiezen van de set standaarden die past bij jouw ambitie èn past binnen de doelstellingen van de nationale geo-informatie infrastructuur.

Het Raamwerk benoemt de internationale en nationale standaarden die voor Nederland binnen het geo-domein van toepassing zijn voor aansluiting met andere domeinen. Het raamwerk houdt rekening met aansluiting op de Europese geo-informatie infrastructuur en borgt integratie van het geo-informatie domein in de Nederlandse digitale overheid. In het Raamwerk vind je een actueel overzicht van de internationale standaarden en de daarop voortbordurende Europese en Nederlandse profielen. We beschrijven deze standaarden in de hoofstukken Informatiemodellen, Visualisatie, API's, Uitwisselformaten, Metadata en Coördinaatrefderentiesystemen.

Het Raamwerk geo-standaarden is in juni 2023 vastgesteld door de Programmaraad van Geonovum, waarin vertegenwoordigers zitten van het Ministerie van EZK en Ministerie van LNV, de provincies, het Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie, het Ministerie van BZK, de Geologische Dienst Nederland TNO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bekijk het Raamwerk

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.