Geo en BIM | twee werelden, één 3D

29 juni 2016
Bijeenkomst BIM en 3D-data

Zowel het geodomein als de BIM-wereld werkt aan het inwinnen en verwerken van 3D-data. Wat hebben deze beide sectoren elkaar te bieden? Om dit te verkennen organiseerden Geonovum, GeoBusiness Nederland en het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) op 14 juni een inspiratiesessie.  

Integratie van BIM en Geo- (of GIS)-datamodellen wordt vaak genoemd als dé oplossing voor de 3D modellering van onze leefomgeving.  In de ontwerp- en bouwfase wordt 3D BIM data gemaakt van nieuwe bouwwerken. In een latere fase kan je diezelfde gegevens hergebruiken in een 3D Omgevingsplan en voor het beheer van gebouwen en (stads)gebieden. Met 3D BIM-data geactualiseerde 3D gebiedsmodellen (in de toekomst 3D BGT) kunnen op hun beurt weer gebruikt worden bij nieuwe ontwerpen om de ruimtelijke randvoorwaarden voor nieuwe projecten weer te geven. Voor dit doel worden BIM-modellen uitgebreid naar ‘omgevingsmodellen’ (richting Geo-detailniveaus). Andersom worden geo-modellen uitgebreid met een hoger detailniveau van gebouwen en andere fysieke objecten (richting BIM-detailniveaus). Denk aan beheer-informatie (IMBOR) bovenop de BGT. Beide domeinen begeven zich daarmee op elkaars terrein. Dat vraagt om afstemming en die vindt ook al plaats. Zowel nationaal als internationaal.

Geo-friendly BIM en BIM-friendly geo

De presentaties op 14 juni lieten zien dat het idee om beide werelden te integreren breed wordt gedragen. In de praktijk is hergebruik van data vanuit BIM in geo en andersom echter nog lastig. Een allesomvattend model lijkt niet haalbaar.  Daarvoor zijn er te veel verschillen in geometrie, semantiek en detailniveau.
Veel winst is wél te behalen als beide domeinen rekening houden met elkaars restricties en object-definities. Data zijn dan veel makkelijker te converteren. Door te beginnen met  data-uitwisseling kunnen beide sectoren de BIM-Geo integratie concreet maken. Zo kunnen zij de Geo-BIM integratie vormgeven vanuit ervaringen, in plaats van aannames over elkaars domeinen.

Regie op 3D

Een aantal overheden (Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail) experimenteert al met de implementatie van (BIM) data- en processtandaarden in informatiestromen tussen gemeente en aannemers. De integratie wordt gestuurd op semantiek via een Object Type Library (OTL). Dit soort experimenten zijn belangrijk om te laten zien hoe hergebruik van data het planproces efficiënter kan maken. Maar misschien nog belangrijker: overheden bereiden zich zo voor op een geïntegreerde aanpak. Want beter gebruik maken van geo-data in de BIM wereld en andersom vraagt om overkoepelende afspraken over de (3D) data. De BGT vormt hierbij één van de pijlers.
Om de ontwikkelingen rond 3D modellering van onze leefomgeving te stroomlijnen, is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kwartiermakers fase gestart. In deze fase zal moeten blijken op welke manier de overheid meer regie kan voeren op 3D (van inwinning, beheer en ontsluiting tot standaarden en gebruik), zodat overheden beter gebruik kunnen maken van 3D technieken en 3D data. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de Omgevingswet niet zonder een geïntegreerde 3D benadering kan.                                       

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.