Geonovum zoekt een senior informatiemodelleur

geonovum zoekt senior informatiemodelleur
29 juni 2020

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken. Wij realiseren afspraken die geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk maken, ontwikkelen en beheren de standaarden die nodig zijn voor digitale samenwerking en wij helpen de overheid geo-informatie beter te benutten. Om ons team van experts op het gebied van geo-standaarden te versterken zijn wij op zoek naar een senior informatiemodelleur.

Als senior informatiemodelleur werk je in verschillende ontwikkel- en beheerteams. Je werkt bijvoorbeeld aan de standaarden voor de Omgevingswet of de Basisregistratie Ondergrond of je ontwikkelt standaarden die nodig zijn voor de energietransitie. Je volgt internationale ontwikkelingen bij het OGC en W3C en neemt er actief deel in relevante werkgroepen. Samen met de andere modelleurs werk je mee aan de continue verbetering van onze werkwijzen en duid je de betekenis van nieuwe informatie-technologie voor standaardisatie.

We zoeken een senior informatie modelleur, die nut en noodzaak van gemaakte modelleringskeuzes in verschillende contexten kan overbrengen. Je vindt het belangrijk dat standaarden werken. Je hebt daarbij zowel oog voor techniek als voor de werkprocessen waarin de standaarden hun rol moeten vervullen. Je kan goed inventariseren wat de behoeften zijn van de diverse stakeholders en kan een proces begeleiden om te komen tot een gedragen, implementeerbare standaard.

Meer weten?

Download het functieprofiel