Hoe passen nieuwe EU instrumenten op datagebruik?

19 oktober 2022
decoratief

Welke rol gaan Nederlandse (data)organisaties spelen in het realiseren van de Green Deal en de bijbehorende ‘dataspace’? Hierover ging Geonovum eerder dit jaar in gesprek met Nederlandse dataproviders en beleidsmedewerkers. Het doel: een gezamenlijke ‘Green Deal en data’ strategie bepalen en kennis uitwisselen aan de hand van use cases.

Samen met de leden van het Tactisch Beraad (TB) en andere stakeholders, is inmiddels een “bloemenveld ” van use cases geïdentificeerd, gerangschikt naar Green Deal doelstellingen. 22 november volgt er weer een workshop met het Tactisch Beraad. In die sessie verkennen we welke instrumenten de nieuwe Europese data wetgeving biedt voor het (verantwoord) werken met data in de verzamelde use cases.

De rol van data

De Europese Green Deal is een groeistrategie die tot doel heeft de EU tegen 2050 om te vormen tot een klimaatneutraal continent. ‘Klimaatneutraal’ betekent zoveel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar ook compenseren voor eventuele resterende uitstoot. Op deze manier kan een netto-nul-emissiebalans worden bereikt. De Green Deal schetst hoe de EU dit ambitieuze doel kan bereiken en biedt financiering en steun aan bedrijven en overheden om deze transitie te realiseren. 

“We have very ambitious environmental and climate targets
to help us deliver the just green transition that Europe and the world needs.
But what you cannot measure, you cannot manage.
To keep us on track, we need to keep a close eye on whether we
are meeting our goals.”

- Frans Timmermans over het monitoren van het 8th Environment Action Programme,
dat invulling geeft aan de Green Deal ambities

Data kunnen een sleutelrol spelen bij het ondersteunen van de Europese Green Deal en het helpen creëren van een duurzamere toekomst. De Green Deal is een van de strategische domeinen waarvoor een gemeenschappelijke Europese dataspace zal worden gecreëerd. Deze ‘dataruimte’ is in ontwikkeling en heeft tot doel een interne EU-markt voor data tot stand te brengen, waarin data tussen landen en sectoren kan stromen en gemakkelijk toegankelijk en gebruikt kan worden. Meer informatie over de dataspaces vind je in de handreiking EU informatie.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.