Informatiemodel Geluid aangepast aan nieuwe inzichten

26 mei 2021
tegels met daarop een weg, industrie en spoorlijn

Op 21 mei heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe versie van het  Informatiemodel Geluid vastgesteld. Het Informatiemodel Geluid beschrijft aan welke voorwaarden de geluidgegevens moeten voldoen die overheden gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Gebruikers kunnen de nieuwe versie van het Informatiemodel vanaf nu verwerken in toepassingen. Het model staat op de website van Geonovum.

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Daarom houden we bij de inrichting van Nederland rekening met de productie van geluid en belasting door geluid. De overheid (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) gaat deze gegevens straks digitaal beschikbaar stellen in de CVGG.  Deze geluidinformatie is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit.

Aanpassingen in het Informatiemodel

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Het informatiemodel is eind 2020 gepubliceerd. Daarna heeft zowel het  wet- en regelgevingstraject als de doorontwikkeling van de CVGG nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn verwerkt in versie 1.1 van het Informatiemodel.  

Het informatiemodel is op de volgende punten aangepast: 

  • Voor optrekkend verkeer in de omgeving van kruispunten en snelheidsbeperkende obstakels, kunnen nu correcties worden doorgegeven.
  • Voor de geluidbron Industrie, kan nu een monitoringwaarde voor de nacht worden aangeleverd
  • ‘Monitoringresultaat Industrie’ is als subtype toegevoegd.
  • Aan de geluidgegevenscollectie is een nieuw attribuut (systematiek) toegevoegd. Hierin wordt aangegeven of de gegevenscollectie betrekking heeft op de GPP-, de BGE-systematiek of iets anders.
  • De weergave van relaties in diagrammen is aangepast.  Onder andere door toevoeging van het ‘Geluidsgegevenscollectie Element’ in het diagram van het basismodel.
  • Enkele waardelijsten (enumeraties) zijn aangepast (Wegdektype, Geluidbronsoort, Spoorvoertuigcategorie, Bovenbouwcode)
  • Enkele relaties en kardinaliteiten zijn aangepast zoals bij het object Terrein en de Bedrijfsduurcorrectie van de Geluidbronindustrie.
  • Voortschrijdende inzichten ten aanzien van het aanleveren en uitleveren aan de CVGG zijn verwerkt. Relevante teksten zijn daarop aangepast.
  • Een aantal kleinere modelleerfouten is opgelost.

In bijlage A van het informatiemodel staat een complete lijst van wijzigingen.

Beheer van het model

Geonovum beheert het Informatiemodel Geluid, onder regie van het RIVM. Neem met vragen over het model of de CVGG contact op via cvgg@rivm.nl.

Gerelateerde standaarden
Informatiemodel Geluid NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.