Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL 2.0) ter vaststelling gepubliceerd

12 november 2020
kabel op strand

Om gevaarlijke situaties en economische schade te voorkomen door beschadiging van ondergrondse water-, elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomleidingen, ben je verplicht om voor de start van graafwerkzaamheden informatie op te vragen over de ligging van kabels en leidingen. Dit gaat via een KLIC-melding bij het Kadaster. Na een melding ontvang je informatie over de ligging van de kabels en leidingen in het aangevraagde gebied. Deze is op een kaart weer te geven.

Het Kadaster is beheerder van de KLIC-dienstverlening. Zij doet dit in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Nieuwe informatiestandaarden

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie worden vastgelegd en gepresenteerd zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). De oude IMKL 1.2 is vernieuwd naar versie IMKL 2.0. In IMKL 2.0 zijn ook de afspraken vastgelegd die nodig zijn om data voor de Europese richtlijn kostenreductie breedbandinternet in de KLIC-voorziening mee te nemen. De aanpassingen aan de standaard zijn voorbereid door de Technische Commissie Standaarden KLIC (TCS) waarin vertegenwoordigers zitten van afnemers (namens grondroerders), bronhouders (namens netbeheerders), gemeenten, Agentschap Telecom, Geonovum, Kadaster.

IMKL 2.0 lag in juli en augustus 2020 in consultatie, in oktober is het model als release candidate gepubliceerd en nu is de versie ter vaststelling uitgebracht. Het Kadaster stelt samen met het KLIC gebruikersoverleg een planning op voor de implementatie.

Bekijk IMKL 2.0 standaard

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.