Investeringsvoorstel nationale digitale tweeling infrastructuur

29 september 2021
illustratie van werkelijkheid zoals je hem ziet en een vertaling naar een digitale representatie daarvan

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex. Om ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er behoefte aan een gemeenschappelijke informatiebasis. Digitale tweelingen - digitale representaties van de omgeving op basis van data, modellen en visualisaties - kunnen hierbij helpen.

Om de mogelijkheden van digitale tweelingen breed toegankelijk te maken, heeft Geonovum op verzoek van het GI-Beraad een voorstel geschreven om te werken aan een nationale infrastructuur voor digitale tweelingen voor de fysieke leefomgeving. Doel is om kennis die wordt opgedaan rond het maken van en werken met digitale tweelingen te delen. Door data, rekenmodellen, visualisatie en participatiemodellen meer 'open' te maken, willen we de potentie ervan breed maatschappelijk bereikbaar maken. Dit alles met het uiteindelijke doel om bij ruimtelijke opgaven de standpunten vanuit verschillende stakeholders inzichtelijk te kunnen maken. Of om verschillende afwegingen in scenario's te kunnen testen, voordat je een definitief besluit neemt. En om de beperkte ruimte die er is, zo verstandig, goed en verantwoord mogelijk in te kunnen richten.

Het investeringsvoorstel is na een consultatieperiode bijgewerkt en nu opgeleverd.

Bekijk het investeringsvoorstel

English Summary of the proposal

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.