Metamodel Informatiemodellering (MIM) versie 1.1 vastgesteld

Metamodel Informatiemodellering
03 november 2020

Bij het delen van informatie is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen. Het metamodel voor informatiemodellering (MIM) bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan verschillende niveaus van modellering.

Op 23 oktober 2020 is de vastgestelde MIM versie 1.1 gepubliceerd. In deze versie zijn meer dan 50 eisen en wensen opgepakt die tijdens de consultatieperiode door het werkveld zijn aangedragen. De grootste uitbreiding is de mogelijkheid om MIM nu ook uit te kunnen drukken in Linked Data. In de documentatie vind je een versielog waarin de wijzigingen staan beschreven. Bekijk de actuele versie van MIM.

Voor de implementatie van MIM zijn in het technisch register ook hulpbestanden beschikbaar zoals het UML profiel dat je in Enterprise Architect kunt inladen.

Gerelateerd nieuws