Onderzoek: De impact en de potentie van locatiedata en -technologie

09 februari 2021
weergave uit onderzoeksrapport marktaandeel en werkgelegenheid

We maken dagelijks gebruik van informatie die verbonden is aan een specifieke locatie. Dit doen we via onze telefoon en computer, maar ook als we in het nieuws kijken naar het aantal positieve Corona testen per regio. Deze gegevens noemen we locatiedata en daar gaat een wereld aan technologie achter schuil.

Wereldwijd draagt locatietechnologie inmiddels bij aan een enorme omzet in de digitale economie. Volgens het onlangs uitgebrachte rapport “Netherlands’ Geolocation Economy – market economy impact” werken alleen in Nederland al ruim 80.000 mensen die zijn gespecialiseerd in locatiedata en locatietechnologie. Van deze groep is ongeveer 29% werkzaam in de bouw, landbouw, bankensector, financiën en verzekeringen, olie en gas maar ook in de logistieke wereld; zij maken gebruik van locatiedata en -technologie. Het bedrijf Geospatial Economy + Communications verrichtte in samenwerking met en in opdracht van Geonovum en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een studie naar de rol van locatiedata en de impact van locatietechnologie op de Nederlandse digitale economie in een internationale context. Naar aanleiding van deze in 2020 uitgevoerde studie is nu een rapport verschenen.

In het rapport zien we dat Nederland in 2018 internationaal gezien in de top 5 stond van de ‘Countries Geospatial Readiness Index’. Deze index is gebaseerd op een studie waarin voor 75 landen is onderzocht hoe ‘gewoon’ het gebruik van locatiedata is. Na een introductie en achtergrondschets over locatiedata en -technologie geeft de studie een indicatie van de financiële bijdrage aan de digitale economie. Een aantal aanbevelingen laten ons vooral inzien dat het niet alleen om data en technologie draait maar juist om kennis die dit tot stand brengt en de kennis die dit oplevert. Niet alleen nationaal, maar juist ook internationaal kan Nederland een voortrekkende rol spelen met de hier aanwezige kennis en ervaring op het gebied van locatiedata. Het opstellen van een specifieke beleidsagenda kan dit werk naar een nieuw niveau brengen: een Geo-informatie Kennis Infrastructuur waarop diverse praktische toepassingen gerealiseerd kunnen worden.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.