Onderzoek Unieke Object Identificatie en omgevingsinformatie

06 december 2020
huizen, bomen, huizen

Tussen november 2020 en mei 2021 gaat Geonovum het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI) onderzoeken in relatie tot informatie standaarden (in de bouw- en geo-sector) en ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving.

Het UOI systeem is ontwikkeld in een internationale, publiek-private samenwerking binnen de bouw- en vastgoedsector. Het UOI systeem is een digitale sleutel waarmee je informatie over gebouwen en de gebouwde omgeving kunt raadplegen. Op basis van je rol en toegangsrechten, biedt de UOI toegang tot informatie over een gebouw, een verdieping, een kamer of zelfs een raamkozijn.

Belang gebouwinformatie

Dat het hebben van goede informatie over gebouwen van belang is voor leveranciers van bouwmaterialen, voor aannemers, voor eigenaren en beheerders, kan iedereen zich voorstellen. Gebouwinformatie is daarnaast van belang voor het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. Voor het bepalen en monitoren van de koers voor klimaatadaptatie en energietransitie bijvoorbeeld, zijn specifieke gegevens over gebouwen en de gebouwde omgeving relevant. Denk aan energieprestatielabels, materialenpaspoorten en gegevens in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Wanneer je gebouw gerelateerde gegevens via een gepersonaliseerde sleutel toegankelijk kan maken, kan je op basis van verschillende rollen toegang bieden tot de beschikbare informatie. Voordeel is dan dat je de gegevens maar één keer hoeft vast te leggen èn dat alle belanghebbenden zich op dezelfde gegevens baseren.

Vervolgonderzoek

Begin 2020 heeft Fibree in samenwerking met het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar de eisen en vorm voor een UOI. Het resultaat van dat onderzoek was voor het ministerie van BZK aanleiding om een vervolgonderzoek te starten. Het ministerie heeft aan Geonovum gevraagd om het voorlopige UOI ontwerp in een vervolgonderzoek te toetsen aan bestaande geo-standaarden en relevante ontwikkelingen. Denk daarbij aan de SOR-principes, de nieuwe Geo- & Bouw-informatie-standaarden (NEN 3610, NEN 2660 en BIM gerelateerde standaarden). Ook spelen de trajecten zoals de nieuwe instrumenten van de Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) en het in ontwerp verkerende Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving DSGO (binnen DigiGo) een rol.

Meer weten over de UOI en het eerste onderzoek?

Bekijk onderstaande animatie of bekijk de onderzoeksdocumenten uit fase 1

External video URL

Animatie van Fibree op: https://www.youtube.com/watch?v=aKcuLQ8Weyk    

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.