Oproep aan bronhouders BGT: data voor managen Corona crisis

BGT data voor managen Corona crisis
21 april 2020

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt de bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) om een bijdrage te leveren aan het managen van de Corona-crisis. In het Bronhoudersoverleg van de BGT is hier positief op gereageerd.

Op dit moment lopen er al veel initiatieven om geo-informatie te gebruiken bij het managen van de Corona-crisis. De Basisregistraties en andere bronnen worden daarbij goed gebruikt. Een van de vragen die nog speelt, is de behoefte aan een overzicht van plekken waar het mogelijk is dat mensen in groepen bijeen komen. Het gaat om speeltuinen en speelvoorzieningen, parken, volkstuinen, bungalowparken en hondenuitlaatplaatsen. Een aantal is al goed in beeld, maar een aantal ook nog niet. Mogelijk is deze informatie wel binnen een organisatie beschikbaar maar worden deze niet gedeeld. Het delen van deze informatie kan op een landelijk uniforme manier door de informatie als plustopografie op te nemen in de BGT. Hoe dat werkt, is vastgelegd in het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Als een bronhouder dit doet komt deze informatie beschikbaar voor hulpverlening en handhaving.

Vrijwillig en desgewenst tijdelijk

Het gaat hier om een vrijwillige actie voor gegevens die al beschikbaar zijn binnen de organisatie maar nog niet via de BGT worden gedeeld. Het nu delen van deze gegevens leidt niet tot verplichtingen in de toekomst. Het accent ligt nu op het bijdragen aan een goed beeld ten behoeve van de crisis. Als deze voorbij is, kunnen bronhouders er voor kiezen om de informatie in de BGT te laten staan. Dan gelden dezelfde regels ten aanzien van kwaliteit en actualiteit als voor de andere plustopografie. Bronhouders kunnen er ook voor kiezen om de  informatie niet bij te houden. In dat geval is het verzoek de gegevens dan weer uit de BGT te verwijderen, om te voorkomen dat deze verouderde informatie bevat.

Onderstaande kaart geeft een impressie van waar speeltoestellen, speeltuinen, sportterreinen, hondenuitlaatplaatsen en parken nu al in de BGT zijn geregistreerd.

Overzichtsbeeld van wat er al in de BGT zit

 

Gerelateerd nieuws