Pan-Europese datasets in de maak

beschikbare inspire data spoorwegen
29 november 2019

Eurostat, het Europese Milieu Agentschap (EEA) en het JRC verkennen de mogelijkheden om INSPIRE-data te gebruiken voor Europees beleid.
 
Voor de thema’s Administratieve eenheden, Adressen, Gebouwen, Vervoersnetwerken en Hydrografie zijn pan-Europese datasets ontwikkeld. Met deze datasets willen de Europese organisaties use cases ondersteunen die spelen bij andere beleidsdomeinen zoals bij DG Regio en DG Grow. Bij de productie van de pan-europese datasets komen wezenlijke aandachtspunten rond INSPIRE duidelijk naar boven.
Bovenstaand beeld laat de beschikbare data zien over spoorwegen. De licht gekleurde gebieden zijn INSPIRE data, de donkere gebieden zijn opgebouwd met data uit andere bronnen. Van een aantal landen zijn helemaal geen data beschikbaar.
Belangrijk signaal is echter dat de Europese belangstelling voor INSPIRE datasets toeneemt bij andere beleidsterreinen. Als de laatste technische en met name ook de  organisatorische en juridische hordes rond beschikbaarstelling worden genomen, gloort breder gebruik van deze data aan de horizon. 

Gerelateerd nieuws