Paul Padding lid College van advies Gegevens Knooppunt Groningen

22 november 2018
groningen

Het bestuur van het Gegevens Knooppunt Groningen heeft Paul Padding aangezocht deel te gaan uitmaken van het College van Advies van het GKG. Dit college geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de ontwikkeling van het GKG.

Het GKG wil een verbindingspunt, vraagbaak en basisvoorziening zijn voor overheden, instellingen, bedrijven en burgers in Groningen. Er wordt themagericht data ontsloten voor regionale vraagstukken, met als uitgangspunten: gelijkwaardigheid van partijen en data bij de bron. Sinds de start in 2017 zijn vrijwel alle gemeenten en waterschappen in de regio toegetreden tot de community, als ook de veiligheidsregio, Groningen Seaports, provincie, Hanzehogeschool, en enkele landelijke partijen, waaronder Logius en Kadaster. Paul is vanuit Geonovum vanaf de start bij het GKG betrokken, met bijzondere aandacht voor het thema ‘samenwerkende overheden’.

Gegevensknooppuntgroningen.nl

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.