Publieke consultatie BRO Grondwatersamenstellingsonderzoek en Grondwatermonitoring gestart

waterleidingduin
25 maart 2019

Op maandag 25 maart is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: “Grondwatersamenstellingsonderzoek” en het “Grondwatermonitoringnet”. De publieke consultatie loopt tot 7 mei 2019. Je kunt digitaal je reacties op de documenten doorgeven.

Grondwater is een belangrijke bestaansbron. Het beheer van het grondwater richt zich op de hoeveelheid bruikbaar grondwater en de kwaliteit ervan. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren, wordt in Nederland de toestand van het grondwater over langere tijd gevolgd. Dat heet grondwatermonitoring. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit), en naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden grondwaterstandonderzoeken en grondwatersamenstellingsonderzoeken uitgevoerd.

Grondwatersamenstellingsonderzoek

Een grondwatersamenstellingsonderzoek richt zich op het onderzoeken van de samenstelling van een grondwatermonster uit een bepaald meetpunt in de ondergrond. In plaats van samenstelling van het grondwater wordt ook wel gesproken over kwaliteit van het grondwater. Informatie uit de periodieke grondwatersamenstellingsonderzoeken wordt in de basisregistratie ondergrond geregistreerd als het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek. Dit
registratieobject omvat de definitieve meetwaarden van monsters en een beoordelingsresultaat.

Grondwatermonitoringnet

Met het registratieobject Grondwatermonitoringnet wordt de groepering van samenhangende onderzoeksgegevens, namelijk van onderzoeken die vanuit hetzelfde bepaalde doel zijn uitgevoerd, tot een gegevensset gefaciliteerd. De (her)gebruikswaarde van de gegevenssets die daarmee ontstaan, overtreft die van de afzonderlijke onderzoeksgegevens: bestuursorganen en andere gebruikers worden ermee in staat gesteld om huidige en toekomstige geohydrologische vraagstukken beter en efficiënter te beantwoorden.

Zie voor meer informatie over de consultatie de website van de Basisregistratie Ondergrond