Quickscan gebruik Telecomdata voor COVID in EU

15 juni 2020
hulpdiensten kijken naar mobiel met locatiegegevens

Binnen de kaders van de huidige wetgeving is het in Nederland niet mogelijk om telecomdata te gebruiken voor de Corona pandemie. Op 29 mei 2020 heeft de minister van EZK de Spoedwet Telecom (art 14.7) ingediend bij de Kamer over het gebruik van zendmastdata voor het bepalen van locatiegegevens. Het kabinet wil het via de tijdelijke Noodwet mogelijk maken om te bepalen of gezondheidsmaatregelen vanwege het coronavirus versoepeld of juist aangepast moeten worden.

Eerder maakten wij een Quickscan ‘locatiegegevens voor beheersing van COVID-19’ met daarin een eerste aanzet om overzicht te scheppen van manieren waarop je locatie-gegevens van een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen en in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden.

Nu hebben we een tweede quickscan gedaan waarin we het gebruik van telecomdata voor COVID-19 in andere Europese landen verder hebben verkend. Wij hebben ons daarbij gericht op voorbeelden van het gebruik. Het is geen compleet overzicht omdat we niet alle Europese landen hebben kunnen bekijken. Daarnaast hebben we niet onderzocht of er in de landen specifieke wetgeving is opgesteld voor het gebruik van deze gegevens. Wel hebben we verkend wat de Europese commissie op dit vlak doet.

Bekijk de quickscan gebruik telecomdata voor COVID-19 in Europa

Zie ook het 15 juli verschenen artikel "Coronavirus: Mobility data provides insights into virus spread and containment to help inform future responses" van het Europese Joint Research Centre over onderzoek op basis van data van 14 telecomproviders die in 19 lidstaten actief zijn

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.