Quickscan Locatiebepaling voor COVID-19

07 april 2020
man met mondkapje

Nadat begin dit jaar een onbekende ziekte opdook in China, is een pandemie op gang gekomen die sinds maart 2020 grote delen van de wereld vrijwel stil legt.

Het rondwarende COVID-19 virus is zeer besmettelijk. Mensen kunnen het virus bij zich dragen, zonder zichzelf ziek te voelen. Bij nauw contact met anderen, kan het virus zich gemakkelijk verspreiden. Mensen spelen daarmee een belangrijke rol in de verspreiding van het virus.

Om grip op de verspreiding van het virus te krijgen, zetten verschillende overheden nu technologie in. Locatiegegevens, veelal afkomstig van signalen van mobiele telefoons, spelen hierin een essentiële rol. Over die locatiedata van mobiele telefoons is veel onduidelijk. Met een quick scan hebben we een eerste aanzet gedaan om overzicht te scheppen op welke manieren je locatie-gegevens van een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen en in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden. Het is een levend document dat we graag verder verbeteren en verrijken. Suggesties en verbeteringen kan je online aan ons doorgeven.

Bekijk de Quickscan

Aanvullende suggesties/verbeteringen doorgeven

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.