Raamwerk van basiseisen voor het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

21 december 2023

In opdracht van het DG Mobiliteit van het ministerie van IenW werken we op dit moment – samen met het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata – aan de basiseisen voor een Digitaal Stelsel voor Mobiliteitsdata (DSM). ‘Met dit digitale ecosysteem voor mobiliteitsdata wil het ministerie stimuleren dat we mobiliteitsdata in Nederland beter gaan benutten,’ legt projectleider Dick Krijtenburg uit.

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) is een plek waar overheden en marktpartijen mobiliteitsdata kunnen publiceren, vinden en gebruiken. Het NTM is eind 2022 opgericht en doet op het gebied van mobiliteit wat Geonovum doet voor geo-informatie. Dick: ‘Je zou het NTM kunnen beschouwen als het ‘zusje’ van Geonovum.’

Ideale combinatie

Bij het NTM zit een hoop expertise op het gebied van mobiliteit. ‘Samen met onze expertise op het gebied van geo-informatie is dat de ideale combinatie om na te denken over de basiseisen voor een Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata. Met dit stelsel wil het ministerie van IenW ervoor zorgen dat reizigers sneller, veiliger en duurzamer van A naar B kunnen reizen.’ Daarbij gaat ook aandacht uit naar zogenaamde ‘multimodaliteit’: in één reis gebruik maken van verschillende soorten vervoer. Een ander belangrijk aspect van het DSM is verkeersmanagement. Hoe zorgen we voor een zo groot mogelijke veiligheid en doorstroming op de Nederlandse wegen?

Superdynamische informatie

Het DSM bestaat uit 4 lagen. De fysieke infrastructuur is de basis. Daarbovenop ligt de functionele inrichting: dat zijn twee statische lagen. Data over beschikbaarheid en gebruik vormen de bovenliggende lagen. ‘Die bovenste twee zijn superdynamisch,’ licht Dick toe. ‘Informatie over gestremde wegen of files moet je natuurlijk realtime kunnen updaten. Dat zijn we als Geonovum niet gewend. Op dat gebied kunnen we dus een hoop leren van onze partners bij het NTM.’

Succesfactoren identificeren

Op dit moment zitten er 7 dataknooppunten in het NTM, die elk hun eigen governance hebben. NTM heeft als doel om alle mobiliteitsdata in Nederland op één plek bekend, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar te maken. Met die optiek wordt ook naar Geonovum gekeken: wat zijn de succesfactoren van Geonovum, en hoe kunnen die voor het NTM worden ingezet? Dick: ‘We hopen dat dit tot een langdurige samenwerking leidt.’

Eindconcept met uitgewerkte basiseisen: eerste kwartaal 2024

Voor nu is gekozen voor een beperkte scope. ‘Om te beginnen richten we ons op een raamwerk met basiseisen voor wegen. Die scope wordt later uitgebreid. Tot en met het einde van het jaar inventariseren we welke nationale en Europese basiseisen van belang zijn. We hebben al veel opgehaald! Begin 2024 werken we deze uit met betrokken partijen uit de mobiliteitswereld en de geowereld. Het eindconcept presenteren we in de vorm van een rapportage in het eerste kwartaal van 2024. En we hebben voorgesteld om het raamwerk ook aan het werkveld voor te leggen via een publieke consultatie.’

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.