Resultaat inventariserend onderzoek geluidbelastingkaarten

19 november 2021
verkeer, industrie, spoor

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Geonovum inventariserend onderzoek gedaan naar informatiekundige aspecten in relatie tot geluidbelastingkaarten. De rapportage ‘Geluidbelastingkaarten in kaart’ is nu voor iedereen raadpleegbaar.

Op grond van de Europese richtlijn Omgevingslawaai (END) zijn Rijk, provincies en gemeenten binnen agglomeraties, verplicht om elke vijf jaar de geluidbelasting in kaart te brengen. Deze richtlijn is in de Wet milieubeheer en de Wet Luchtvaart geïmplementeerd. De betreffende bepalingen hebben ook een plek in de Omgevingswet gekregen. Tegen deze achtergrond is gekeken naar het informatie model Geluid (IMG) en het END datamodel. Ook is een mapping gemaakt van ruimtelijke data van END naar de INSPIRE-thema’s en is geanalyseerd of het informatiemodel Geluid kan bijdragen aan het proces van opstellen van geluidbelastingkaarten en/of rapporteren van de geluidbelastingkaarten aan de Europese Commissie.

Bekijk de rapportage ‘Geluidbelastingkaarten in kaart’ online.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.