Richtinggevende principes DSGO vastgesteld

04 mei 2022
decoratief

Op 7 april is het document Richtinggevende principes digitaal stelsel gebouwde omgeving (DSGO) vastgesteld.

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) staat voor de uitdaging om te komen tot een set van uniforme afspraken die zorgen voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven als energietransitie en woningbouw is het van belang om toegang te hebben tot accurate gegevens over de gebouwde omgeving. ‘Data moet stromen’ tussen de private en publieke partijen in de bouw- en installatiesector, maar ook naar inwoners en woningeigenaren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in diverse rollen betrokken bij de bouwsector en fungeert als opdrachtgever voor de ontwikkeling van het DSGO. Zij heeft aan Geonovum, BIM Loket en CROW is gevraagd om richtinggevende principes op te stellen die een leidraad kunnen zijn bij de bouw van het DSGO.

Geonovum, BIM Loket en CROW hebben de principes beschreven op basis van hun ervaringen met de ontwikkeling en het beheer van afsprakenstelsels voor de vastlegging en het delen van gegevens in de geo- en bouwsector. De voorgestelde ontwerpprincipes waarborgen onder andere een open en transparant ontwerpproces en het open en transparant delen van de uitkomsten (FAIR). Daarnaast gaat het over het betrekken van alle belanghebbenden (inclusiviteit), het eigenaarschap en het gebruik van data, standaarden, algoritmen en voorzieningen (soevereiniteit). Om de toepassing van de principes in de praktijk nader te illustreren zijn drie situaties als voorbeeld uitgewerkt.

Van 5 januari tot en met 16 februari 2022 lag het adviesrapport ‘Richtinggevende principes voor het ontwerp van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)’ in consultatie. De inhoudelijke opmerkingen die we op de consultatie hebben ontvangen, zijn verwerkt in de nieuwe versie (1.1) van het rapport. Bij de totstandkoming van nieuwe versie van dit adviesrapport hebben de schrijvers zeer waardevolle input en feedback mogen ontvangen van experts werkzaam bij BIM Loket, Brink Climate Systems, CROW, Energie Nederland, Future Insight, Geonovum, Kadaster, Ministerie van BZK, Movares, Niels Vossebeld Advies, Programma DSGO, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, RVO, Stichting Platform BIM Legal, TNO, Twee Snoeken en VNG.

Bekijk het vastgestelde rapport richtinggevende principes DSGO

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.