Rijk realiseert centrale voorziening geo-informatie, Publieke dienstverlening op de kaart

01 oktober 2009
ondertekening PDOK samenwerking

De ministeries van LNV, V&W en VROM, het Kadaster, TNO en Geonovum hebben op 1 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een centrale voorziening voor locatiegebonden informatie, onder de noemer Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Deze voorziening regelt de onderlinge en externe uitwisseling van locatiegebonden gegevens.

Door de centrale voorziening gaat de onderlinge uitwisseling van locatiegebonden gegevens binnen de overheid efficiënter verlopen. Door gegevens centraal beschikbaar te maken, onderlinge afspraken te maken over het gebruik en door samen op te trekken in de ontwikkeling van voorzieningen voor bijvoorbeeld de basisregistraties en de Europese richtlijn INSPIRE, verbeteren de partners de dienstverlening zowel onderling als naar andere gebruikers.

In vier jaar compleet

De complete voorziening zal in vier jaar worden gerealiseerd. Voor de realisatie is in totaal 17,4 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is uit het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Na het eerste jaar zal de voorziening tenminste 10 gegevenssets bevatten waarop de betrokken partners hun eigen toepassingen direct aansluiten. Ook het overheidsloket Overheid.nl van het ministerie van BZK en de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid gaan al in het eerste jaar gebruik maken van de centrale voorziening. In de jaren die volgen, breiden de partners de voorziening verder uit en realiseren zij een dienstencentrum.

Efficiënte en betere dienstverlening

De organisaties die de samenwerking zijn aangegaan, werken dagelijks aan ruimtelijke vraagstukken. Om deze vraagstukken op te lossen, hebben ze elkaars gegevens nodig. Nu kost het vaak nog veel tijd om de gegevens op te vragen en uit te wisselen. Met de samenwerking komt daarin verandering. De centrale voorziening levert betrouwbare locatiegebonden gegevens, die altijd beschikbaar, snel vindbaar en altijd actueel zijn. Iedereen kan zo putten uit dezelfde informatiebronnen en dubbele inwinning en opslag wordt voorkomen. Ook de kennis en ervaring die op verschillende plekken in de organisaties aanwezig is, wordt door de samenwerking in verbinding gebracht.

Geonovum coördineert de samenwerking tussen de partners. Begeleid door Geonovum hebben de betrokken organisaties het afgelopen half jaar bekeken hoe de onderlinge uitwisseling van gegevens efficiënter kan om tot betere dienstverlening te komen. De 1 oktober getekende overeenkomst is hier het resultaat van.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.