Rijksdienst voor Identiteitsgegevens krijgt prijs voor Haal Centraal BRP API

17 februari 2021
Uitreiking Gouden API aan RvIG

Op 17 februari 2021 heeft het Kennisplatform API’s een gouden API-award uitgereikt aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de samenwerkingspartner Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De technische ontwikkeling die zich richt op een rechtstreekse bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt hiermee erkend als innovatief idee.

Een Application Programming Interface (API) maakt het mogelijk dat twee systemen rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Nu werken gemeenten vaak vanuit een (lokaal) gegevensmagazijn waarbij zij gegevens opslaan in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Dit voorkomt fouten, bevordert de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en scheelt kosten voor beheer en onderhoud van koppelingen en gegevensmagazijnen. De API’s zijn ook makkelijk in het gebruik voor softwareontwikkelaars die afnemende systemen moeten aansluiten.

Directeur Innovatie & Ontwikkeling, Michiel van der Veen, nam de gouden API-award namens RvIG in ontvangst uit handen van Rob van de Velde, directeur Geonovum; de organisatie die het Kennisplatform API’s trekt. ‘Met de BRP-API toont RvIG aan dat - zelfs als je één van de gevoeligste gegevenssets van het land beheert – dat geen reden is om nieuwe technieken te schuwen,’ aldus Van de Velde. ‘Het is een signaal aan de hele overheid dat API’s zeer breed en veilig toepasbaar zijn.’

In het Kennisplatform API werken Bureau Forum Standaardisatie, Geonovum, Kadaster Nederland, Kamer van Koophandel, Logius en VNG Realisatie samen aan strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en het richting geven op gebruik van deze API’s buiten en binnen de overheid. Met de gouden API-award zet het Kennisplatform de spotlight op vooruitstrevende API initiatieven van de overheid.

De API voor de BRP wordt door RvIG gerealiseerd binnen het programma Haal Centraal onder regie van innovatiemanager Mel Raboen de Sánchez Pacheco. Raboen de Sánchez Pacheco: “De API is ontworpen op basis van de functionele vraag van gemeenten in lijn met de landelijke API strategie. Eerstvolgende stap is de evaluatie van de BRP API  op basis van ervaringen van 15 deelnemende gemeenten die nu als eerste aansluiten op de API”.

“Haal Centraal past”, volgens Theo Peters, manager bij VNG Realisatie, "naadloos in de informatiekundige visie Common Ground  waarbij we uitgaan van gegevens raadplegen bij de bron. De Haal Centraal BRP API stelt gemeenten in staat om vanuit de diverse processen en applicaties makkelijker te voldoen aan privacywetgeving (AVG) en om efficiënt en zorgvuldig om te gaan met data.” Over de totstandkoming van de BRP API heeft het Kennisplatform een Masterclass opgenomen. Deze wordt op 8 maart uitgezonden. Er is dan ook gelegenheid om live vragen te stellen aan de betrokkenen.

Zie ook

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.