Samenwerking Stichting RIONED en Geonovum is feit

ondertekening samenwerking geonovum rioned
21 juni 2012

Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED en Rob van de Velde, directeur van Geonovum hebben donderdag 14 juni 2012 hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst gezet. Met deze overeenkomst gaan beide partijen een samenwerking aan om vraag en aanbod van – geografische - informatie voor stedelijk waterbeheer beter op elkaar te laten aansluiten. Stedelijk water staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het gehele ‘ecosysteem’ water, bebouwing en grondgebruik.

Gegevens uitwisselen

Stichting RIONED en Geonovum constateren dat de uitwisseling van geografische gegevens over stedelijk waterbeheer en riolering steeds belangrijker wordt. Deze informatie is afkomstig van gemeenten en waterschappen. Om efficiënter te kunnen werken, calamiteiten te voorkomen en gerichte, effectieve investeringen in onderhoud en nieuwbouw te kunnen doen, is er steeds meer behoefte aan het kunnen combineren en analyseren van deze gegevens. En daarom dienen er afspraken gemaakt te worden over welke gegevens met elkaar uitgewisseld mogen worden en voor welke doeleinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een standaard, het zogenaamde Informatiemodel Stedelijk Water.

Informatiemodel

Stichting RIONED wil graag aansluiten op de NEN 3610 standaard en de andere informatiemodellen voor de uitwisseling van geografische informatie. Hierdoor kunnen riolerings- en waterbeheergegevens namelijk gecombineerd worden met andere geografische gegevens of gekoppeld worden aan gegevens uit het stelsel van basisregistraties. Daarom gaan Stichting RIONED en Geonovum de komende periode gezamenlijk aan de slag om het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) en bijbehorende uitwisselingsstandaard te maken. Hiermee willen beide partijen bereiken dat stedelijk watergegevens, die voornamelijk zijn vastgelegd in beheerpakketten voor riolering, binnen gemeenten gestandaardiseerd met elkaar gedeeld kunnen worden.