Startsein voor Publieke dienstverlening op de kaart

10 februari 2010
handsschud

‘Samenwerken, daar moet je het niet over hebben, dat moet je gewoon doen’. Onder dit motto zijn op 3 februari 2010 medewerkers van de zes partnerorganisaties en een kleine groep direct betrokkenen uitgenodigd voor een eerste gezamenlijke ontmoeting binnen het programma Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK). Voor de partnerorganisaties, bestaande uit het Kadaster, TNO en de Ministeries van LNV, RWS en VROM en Geonovum, een mooie gelegenheid om gezamenlijk het startsein te geven voor de uitvoering van het programma. Het gevoel dat de samenwerking tussen de partnerorganisaties van start is, was duidelijk aanwezig.

Informatie tot je nemen om te komen tot actie

De ochtend stond in het teken van informeren. Hoe ziet de structuur van het programma eruit? Wie zijn waarbij betrokken en wanneer kunt u wat verwachten. Aan de hand van de vierjarige plateauplanning nam Ries Bode (programmamanager) de aanwezigen mee langs de activiteiten die het programma de komende  vier jaar gaat ontplooien.

Michel Grothe (projectmanager voor de ontwikkelingen van de PDOK-motor), heeft ons daarna meegenomen in de stand van zaken omtrent het ontwikkelen van de motor. Het project PDOK-motor is één van de vijf deelprojecten binnen het programma Publieke dienstverlening op de kaart. De afgelopen tijd heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de partnerorganisaties welke datasets toegevoegd gaan worden (kaartlagen zoals AHN, Natura 2000, TOP10NL, DGM), welke applicaties gebruikt gaan worden (bijvoorbeeld RWSmapviewer, dierziekteviewer, dinoloket, X-border GDI) en welke eisen deze applicaties stellen aan de motor. In de globale architectuur voor het bouwen van de motor worden deze eisen meegenomen. Het idee is dat op centraal en decentraal niveau  datasets ontsloten gaan worden.

Het panel

Het tweede deel van de bijeenkomst konden aanwezigen hun vragen stellen aan een panel van vertegenwoordigers van de partnerorganisaties, de programmamanager en de klantenraad. Vragen waren bijvoorbeeld: hoe wordt het succes van PDOK gemeten? Hoe kan het maatschappelijk veld eerder/beter worden bediend door middel van geo-informatie? Wordt er gebruik gemaakt van open source? Wanneer wordt het bedrijfsleven betrokken bij het programma?

De mijlpaal

Ter afsluiting van de bijeenkomst is een intentieverklaring getekend met de eerste externe afnemer van PDOK. Kees Keuzenkamp van het ministerie van BZK en Noud Hooyman van het ministerie van VROM hebben door middel van een intentieverklaring uitgesproken dat zij samen willen bevorderen dat burgers en bedrijven via Nederlandse overheidswebsites laagdrempelig kunnen zoeken naar geografische overheidsinformatie. Om dit te bereiken, zal het project Geozet op www.Overheid.nl, en in de toekomst mogelijk op andere overheids- websites, een geografische zoek- en toondienst lanceren. Deze dienst wordt aangesloten op het programma PDOK, waardoor Geozet, buiten de partnerorganisaties om, de eerste afnemer van PDOK-diensten wordt. PDOK en Geozet streven ernaar om per augustus 2010 een werkende dienst te laten zien.

Na 3 februari 2010

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het operationeel krijgen van versie 1.0 van de voorziening, welke gepland staat voor 1 juli 2010. Dit betekent dat op die datum het technische beheer van de voorziening geregeld is, dat de eerste datasets ontsloten zijn en de eerste afnemers aangesloten zijn.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.