STOP 1.0 opgeleverd

06 april 2020
aandeslagmet beeldmerk

Omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet worden ontsloten via de door KOOP ontwikkelde generieke standaard voor alle overheidspublicaties: de Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort de STOP. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. Op 3 april heeft KOOP versie 1.0 van de STOP opgeleverd.

In de 1.0 versie van de STOP-standaard is een aantal geheel nieuwe onderdelen opgeleverd en zijn er onderdelen uitgebreid en aangepast, zoals (basis) muteren, de GIO en het tekstmodel. Met behulp van de 1.0 versie is het mogelijk om ten minste de volgende documenten bekend te maken en beschikbaar te stellen aan DSO-LV:

  • AMvB’s en ministeriële regeling;
  • Omgevingsvisies voor Rijk en provincies;
  • Omgevingsverordeningen voor provincies;
  • Waterschapsverordeningen;
  • Omgevingsplannen voor gemeenten;
  • Projectbesluiten voor Rijk, provincies of waterschappen;
  • (Ontwerp-)besluiten;
  • Voorbereidingsbesluiten.

Eind april: Versie 1.0 TPOD standaarden

Op 22 april zullen ook de 1.0 versies verschijnen van het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW) en de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD’s). Om de impact op plansoftware goed te begrijpen en de aandachtspunten daarbij mee te kunnen nemen, zijn het IMOW en de TPOD's intensief geconsulteerd bij de leveranciers van plansoftware. Op 22 april verschijnen de nieuwe 1.0 versies, inclusief bijbehorende voorbeeldbestanden, waardelijsten en xsd's.

Bekijk het actuele overzicht van de standaarden voor de Omgevingswet

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.