Terugblik NEN 3610 bijeenkomst 10 november

16 november 2022
deelnemers sessie 10 november

Op 10 november organiseerden we een informatiesessie in het kader van de NEN 3610:2022. In juni is de vernieuwde Nederlandse norm Basismodel geo-informatie NEN 3610:2022 uitgebracht. Het model is in lijn gebracht met eisen die nu gesteld worden aan de Nederlandse informatie infrastructuur. Dit heeft geleid tot een vernieuwd fundament voor geo-informatiestandaarden; van begrippenkader tot berichtenmodel en van UML informatiemodel tot RDF/OWL ontologie.

Op de sessie van 10 november presenteerde Redmer Kronemeijer van CROW over het werk aan IMBOR waarbij afstemming nodig is van MIM, NEN 3610 en NEN 2660. Arjan Loefen van Armatiek vertelde over de imvertor-tooling die op basis van een informatiemodel producten als xml schema’s, JSON afspraken, SKOS representaties en validatierapporten kan maken.

Thies Mesdag presenteerde het Kadaster modellenbureau. Dit team binnen Kadaster ontwikkelt de werkwijze waarmee data beschreven en gepubliceerd wordt; zodat alle kadasterdata op dezelfde standaard manier wordt beschreven en verwerkt. Hans van Wingerden en Susanne Heek van BIJ12 (provincies) vertelden over de rol die het van NEN 3610 afgeleide informatiemodel natuurbeheer speelt en hoe zij het beheer van het model willen stroomlijnen.

Koos Boersma van het Informatiehuis Water ging in op de Aquo standaard die samenwerking in de waterwereld mogelijk maakt. De Aquo standaard is een linked data model waardoor je onderlinge relaties kunt duiden. Een ontwikkeling waar nu aan wordt gewerkt is de uitwisseling van gegevens via API's.

Erwin Folmer van het Kadaster demonstreerde de Kadaster Knowlegde Graph. Dit is een model om over registraties heen gegevens te kunnen bevragen. Probleem als je het hele model laadt, is dat er zoveel in zit dat het onoverzichtelijk wordt. De uitdaging is te komen tot een praktisch model vanuit gebruik. Mooi is wel dat je met een knowledge graph de herkomst van gegevens tot op de bodem kunt herleiden.

De informatiesessie van 10 november smaakte naar meer. We gaan een reeks sessies rond informatiemodellering organiseren. Zodra de data zijn geprikt, verschijnen die in de kalender op deze website.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.